Uyguladığımız Kuşak Sınav Sistemimiz … ???

 

Yıllar öncesine, karateye başladığımız ilk günlere dönersek hepimiz kyu sınavlarının bizler için ne kadar önemli ve heyecan verici olduğunu hatırlarız. Öğrenilen ilk teknikler, atılan yumruklar, alınan bloklar her birisi özenle çalışılır, defalarca tekrar edilirdi.  Ardından sınavlarda bu tekniklerin en iyi şekilde uygulanması karşılığında alınan kuşaklar, büyük bir emeğin sonucu ve hepimizin gurur kaynağı olurdu. Belimize taktığımız kemerler kıdemlerimizi gösteren onur kaynaklarıydı. Günümüzde de benzer heyecanları hissetmemiz, sınavların önemi konusunda bir kez daha düşünmemize ve sınav sistemlerini daha etkin hale getirme yönünde araştırmalara yönelmemize neden olmuştur.

Dojolarda ilk öğrenilenler disiplinli çalışmalar, tekniklerin uygulanışı, ast üst ilişkilerinin önemi ve bunun gibi sayısız konular ve çalışmalardır.  Ardından yıllarca sürecek bitmek bilmeyen antrenmanlar ve karateka ların kendilerini geliştirme çabaları büyük emekler içermektedir. Kimileri yollarına müsabık olarak devam ederken kimileri de karateyi sadece dojolarında uygulayan karateciler olacaklardır. Aslına bakıldığında her ikisi de aynı yola çıkmaktadır. Önemli olan karatekanın seçtiği yolda harcadığı emekler ve hedeflerine ulaşma çabalarıdır.

Yapılan sınavlar sonunda alınan her kuşak ile sorumlulukların artması, yeni tekniklerin öğrenilmesi, kataların çalışılması, kumite modellerinin uygulanması ve tüm bunların daha önce öğrenilenlerden daha iyi yapılmaya gayret edilmesi bir karatekadan beklenen durumlardır. Bu saydıklarımızın hepsi iyi bir karateci olmanın erdemlerinden bir kaçıdır. Fakat gerçekte olması gereken sadece iyi yumruk atan, hızlı tekme savuran, güçlü bloklar alan ve kyu sınavlarında bunları eksiksiz, yeterli ve iyi yapan mıdır karate ka. Gelin bu konuyu derinlemesine inceleyelim ve dojomuzda sınavların nasıl yapıldığını, uygulama biçimlerini görelim.

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Kyu sınav yönetmeliğine bakıldığında her kuşak için bekleme süreleri, stillere göre kuşakların sorumlu olduğu sorular, sınav komisyonlarında hangi kademe antrenörlerinin bulunacağı ve yetkileri açık şekilde yazılmış bulunmaktadır. Sırasıyla sarı kuşak ve daha üst kuşaklara katılacak karatekalar bu sorulardan sorumludurlar. Sınavı değerlendirmek de, oluşturulan komisyonun takdirindedir. Öğrencisini en iyi tanıyan, ona emek verip çalıştıran ve sınavını yapan antrenörün de öğrencisinin başarılı olmasını

 

beklemekte en önemlisi de istemektedir. Dojolarda yapılan sınavlarda ufak tefek hatalar, heyecan kaynaklı yanlışlıklar genellikle hoş görülmekte ve sınav giren öğrenciler de bu bilinçle değerlendirilmektedir. Bu bölüme kadar anlattıklarımız standart sınav sistemini içermektedir. Bu standartlara bağlı kalmakla beraber her dojoda farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Bu yöntemler aslına bağlı kalındığında her birisi doğru olan uygulamalardır.

Dojomuzda 13 yaşına kadar olan karatekalar için sınav sistemimiz 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden her birisi ayrı olarak sınavı doğrudan etkilemekte ve başarılı olunabilmesi için 3 bölümden de geçerli notlar almak gerekmektedir.

Bu 3 ana bölüm sırası ile;

  • TKF Kyu sınav yönetmeliğinde bulunan soruların sorulması sonunda yapılan sınavda komisyondan geçerli notu almak.

 

  • Sınava giren öğrencilerin okuldaki başarı durumları.

 

 

  • Öğrenci velilerinin çocuklarına verdikleri başarı puanları.

 

Şimdi bu 3 maddenin içeriklerini detaylı olarak inceleyelim.

  • Daha önce belirtildiği gibi her kyu derecesinde karatekalara sorulacak sorular belirlenmiştir. Bu sorular TKF’ye bağlı bulunan komisyonlarda ve dan kurullarında görevli antrenörler tarafından hazırlanmışlardır. Öğrenciler kuşaklar arasında bulunan bekleme sürelerini çalışarak tamamladıktan sonra sınava girmeye hak kazınırlar. Sınavlar TKF’nin belirttiği Şubat, Haziran ve Ekim ayları içerisinde yılda 3 kez yapılmaktadır. Sınavlar arasında geçen sürelerde tüm teknikler, katalar ve kumite modelleri kuşakların durumuna göre en ince ayrıntısına kadar çalışılır. Sınav hem uygulamalı hem de sözlü olarak yapılabilmektedir. Sınav sonuçlarını değerlendirmek ve gerekli puanları vermek antrenörlerin kontrolündedir.

 

 

 

 

  • Sınavın başarılı sonuçlanmasını sağlayacak en önemli etkenlerden bir diğeri de öğrencilerin okuldaki başarı durumlarıdır. Karatekalar okullarında ki tüm derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Eğer bir dersten bile başarısız olurlarsa sınavları geçersiz sayılacaktır. Dolayısıyla karate ile okuldaki başarı durumları arasında doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır. En fazla bir dersten başarısız olan bir öğrenci notlarını düzeltme sözü verirse, sözüne güvenilerek sınavdan sorumlu geçmesi sağlanabilinmektedir. Sonuç olarak iyi bir karateka olmanın temel şartlarından bir tanesi de eğitim hayatında başarılı bir öğrenci olmaktır.

 

  • Sınavı etkileyen belki de en önemli etkenlerden sonuncusu da velilerinin çocuklarına verecekleri puanlardır. Burada aranan kriterler çocukların evdeki tutumları, beslenme alışkanlıkları, sorumluluklarının bilincinde ve farkında olmaları, varsa kardeşleri ile olan ilişkileri ve ailesinin verdiği görevleri eksiksiz yerine getirmeleri gibi kriterlerdir. Yine burada ailelerinden alacakları notlar sonucunda sınavları başarılı ya da başarısız olmalarında büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde öğrencilere sınav sureleri arasında belirli görevler verilebilmektedir. (belli sayıda kitap okumak, çiçek, bitki yetiştirmek vb.)

 

Tüm sınav bölümlerinde geçerli not 100 üzerinden 60‘tır.

 

 

Sonuç olarak 13 yaşına kadar olan kyu sınavlarında aranan özellikler sadece iyi yumruklar, tekmeler atabilen, hızlı kuvvetli karatekalar yetiştirmek değildir. Şimdi ve ileri ki yaşlarda karateyi hem geleneksel hem de atletik performans özelliklerine göre tam anlamı ile uygulayabilen hem de gerek ailesinin ve toplumun örnek göstereceği, insani duygular ile yetişmiş güvenilir, sağlam kişilikli, eğitim hayatında başarılı olmuş sorumluluk sahibi genç bireyler olarak yetiştirmek biz antrenörlerin birinci vazifesi olmalıdır. Tüm öğrenciler bu bilinç ile hazırlanmalı ve yetiştirilmelidir. Karateye başladıkları ilk günden itibaren bu sistem hem çocuğa hem de ailesine detaylı olarak anlatılmalı, bilgilendirilmeli ve çocuklar bu doğrultuda yetiştirilmelidir.

Dojomuzda uyguladığımız bu eğitim yöntemi ile bir çocuğun ailesinin, öğretmeninin ve antrenörünün gözünden kaçabilecek en ufak ayrıntılar, sorunlar büyümeden ortak çalışmalar ile çözülebilmektedir. Gündelik yaşam, okul yaşamı ve spor hayatı bir bütün olarak ele alınmalıdır. Yıllardır uygulanan bu yöntemler sayesinde birçok yetenekli ve başarılı, güvenilir genç bireyler yetiştirilmiştir. Geleceğe güven ile yürüyen karatekalar aldıkları eğitim modelleri ile hem aileler hem de diğer kişiler tarafından örnek gösterilmiş kişiler arasında yerlerini almışlardır.

 

 

WHITE Club Master Trainer   Başar İNEL

 

 

 

 

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.